კომპიუტერული ინჟინერიის აკადემიური დეპარტამენტი

სემინარი თემაზე "ბლოკჩეინი"
05-06-2019

კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის პროფესორმა მ. ფხოველიშვილმა ისაუბრა ბლოკჩეინთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მისი გამოყენების სფეროებზე, იმ ამოცანებზე და აქტუალურ საკითხებზე, რომელთა გადაჭრაც ბლოკჩეინის გამოყენებით იქნებოდა ეფექტური. სემინარს ესწრებოდნენ კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები.

უკან