კომპიუტერული ინჟინერიის აკადემიური დეპარტამენტი

ქართული ENGLISH РУССКИЙ
სტუ-ს სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
25-05-2019

2019 წლის 28 მაისს გაიხსნება სტუ-ს სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია